Kontakt

 S t o w a r z y s z e n i e   Ś w i a t    N a d z i e i  . 

 Galeria ArtBrut i Pracownia Aktywizacji Społecznej i Kulturalnej  

 ul.Ruska 46 A,  50-079 Wrocław,

 tel. 507 43 11 27; 

 e-mail: swiatnadziei@wp.pl ;

www.swiatnadziei.org ; www.artbrut.com.pl

 

T h e  W o r l d  o f  H o p e  A s s o c i a t i o n

ArtBrut Gallery and Studio for Social and Cultural Inclusion

46 A Ruska str. , 50-079 Wrocław ;

+48 507 43 11 27; 

e-mail: swiatnadziei@wp.pl ;

www.swiatnadziei.org  ; www.artbrut.com.pl

 

Godziny otwarcia/Opening hours:
Wtorek/Tuesday – 14:00-18:00
Środa/Wednesday – 14:00-18:00
Czwartek/Thursday – 12:00-16:00
Piątek/Friday – 13:00-17:00