Aktualności

> PROWADZENIE GALERII ARTBRUT I PRACOWNI AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ I KULTURALNEJ DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ I ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W LATACH 2016-2018

Zadanie finansowane przez Gminę Wrocław./www.wroclaw.pl/

Galeria ArtBrut i Pracownia Aktywizacji Społecznej i Kulturalnej prowadzona jest przez Stowarzyszenie Świat Nadziei we Wrocławiu przy ul. Ruskiej 46a. 

Działalność Galerii i Pracowni prowadzona jest od poniedziałku do piątku, 5 razy w tygodniu przez 4 godziny dziennie. Na jej funkcjonowanie składają się następujące formy działań: a) działania koordynacyjno- organizacyjne; b) zajęcia twórcze dla rezydentów z niepełnosprawnością umysłową i z zaburzeniami psychicznymi; c) działania aktywizacji społecznej w ramach otwartej pracowni; d) prezentowanie wystaw twórców art brut i outsider art oraz organizowanie wydarzeń im towarzyszących;

według następującego tygodniowego grafiku:

poniedziałek g.14-18 : prace koordynacyjno-merytoryczne, galeria nieczynna

wtorek g.14-18 :  ekspozycja wystaw, otwarta pracownia, zajęcia dla rezydentów g.15-18                         

środa g.14-18 : ekspozycja wystaw, otwarta pracownia, zajęcia dla rezydentów g. 15-18

czwartek g.12-16 : ekspozycja wystaw, otwarta pracownia

piątek g. 13-17 : ekspozycja wystaw, otwarta pracownia, zajęcia dla rezydentów g.14-17

 

Obecnie w Galerii trwa zmiana ekspozycji. Na najbliższą wystawę zapraszamy 27 września 2018.

Zajęcia dla rezydentów odbywają się według stałego grafiku.

 

 

> SZTUKA AKTYWNOŚCI 2018

projekt współfinansowany jest w ramach zadania publicznego:

REHABILITACJASPOŁECZNAOSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

ZLECANEGO ZE ŚRODKÓW PFRON

realizowany we współpracy z Gminą Wrocław/www.wroclaw.pl/ oraz

Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej we Wrocławiu /www.mops.wroclaw.pl/

w okresie od 16 maja do 31 grudnia 2018 roku. 

 

Harmonogram projektu SZTUKA AKTYWNOŚCI 2018.

Zajęcia odbywają się odbywać raz w tygodniu po 3h, w czwartki (godz.16.00–19.00) lub w soboty (godz. 14-17) w następujących terminach :

– 24 maja, czwartek, godz. 16-19; Wystawa Tomasz Opania, Galeria Awangarda BWA Wrocław, ul. Wita Stwosza 32

– 7 czerwca, czwartek,  godz. 16-19; Wystawa lepsze jutro, Studio BWA, ul. Ruska 46A

– 14 czerwca, czwartek,  godz. 16-19; Wystawa „Skandaliści i geniusze. Dali Warhol, Muzeum Teatru, pl. Wolności 7

– 23 czerwca, sobota, godz.14- 17; Wystawa Survival, Pałac Wallenberg-Pachaly, ul. Szajnochy 10

– 28 czerwca, sobota, godz. 14-17; Wystawa „Sztuka druku, Muzeum Narodowe Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 5

– 7 lipca, sobota, godz. 14-17;  wydarzenia Brave Festiwal i Brave Kids, Teatr Polski, ul. Zapolskiej 3, Teatr Pieśń Kozła ul. Purkiniego 1

– 6 września, czwartek,  godz. 16-19, Szukanie przodków na podstawie wystawy „Klasa 1926″, Muzeum Miejskie Wrocławia, Ratusz,

– 13 września, czwartek,  godz. 16-19, wystawy Tiff Festiwalu -Galeria Entropia, ul. Rzeźnicza 4, Studio BWA, ul. Ruska 46A, MWW pl. Strzegomski

– 20 września, czwartek,  godz. 16-19, zajęcia w siedzibie Stowarzyszenia Świat Nadziei, ul. Ruska 46A

– 27 września, czwartek,  godz. 16-19, Centrum Sztuki WRO, ul. Widok 7

– 4 października, czwartek,  godz. 16-19, BWA Awangarda, ul. Wita Stwosza 32

– 11  październik, czwartek, godz. 16-19, Teatr Lalek, pl. Teatralny 4

– 18  październik , czwartek, godz. 16-19, Teatr Lalek pl. Teatralny 4

– 25 października, czwartek,  godz. 16-19, Galeria Dizajn BWA, ul. Świdnicka 2-4

– 8 listopada, czwartek, godz. 16-19, Narodowe Forum Muzyki, pl. Wolności 1

– 15 listopada, czwartek, godz. 16-19, Pałac Królewski, ul. Kazimierza Wielkiego 35

– 22 listopada, czwartek,  godz. 16-19; Wystawa „Cała Polska” Michał Szlaga BWA Awangarda, ul. Wita Stwosza 32

– 29 listopada, czwartek, godz. 16-19; zajęcia w siedzibie Stowarzyszenia Świat Nadziei, ul. Ruska 46A

 

 

ARCHIWUM AKTUALNOŚCI

RENATA KONOPELNA, SZUM KOLORU

Renata_Konopelna_Szum_Koloru

Opiekun artystyczny wystawy: Miłosz Flis

Wernisaż wystawy: 16.03.2017, godz. 17:00, finisaż wystawy: 20.05.2017, Noc Muzeów

Czas trwania wystawy: 16.03.2017–20.05.2017

Galeria ArtBrut, ul. Ruska 46A | Wrocław

Renata Konopelna, wśród przyjaciół znana jako Renia, profesjonalnie zaczęła zajmować się malarstwem w roku 2013, co nieprzypadkowo zbiega się z otwarciem na jej podwórku przy ul. Roosevelta 5a Ośrodka Kulturalnych Animacji Podwórkowych. Spójność stylu i rozpiętość kompozycji, jakimi artystka się posługuje, podaje w wątpliwość tak krótką ścieżkę artystyczną, jednak niezwykłą intensywność pracy i mnogość realizacji można tłumaczyć od lat niewykorzystanym, niewątpliwym talentem. Pomimo krótkiej kariery Renia ma już na swoim koncie trzy indywidualne wystawy – jedną we wspomnianym wcześniej OKAP-ie i dwie w zaprzyjaźnionych Konturach Kultury. Jest również jedną z najaktywniejszych uczestniczek działań OKAP-u, w tym udział w blisko 250-metrowym muralu zdobiącym jej własne podwórko.

Bohaterami prac Renaty są ludzie, kwiaty, drzewa i zwierzęta, trudno jednak nie ulec wrażeniu, że są to jedynie preteksty do czysto malarskiej, niezwykle wrażliwej gry kolorów, czego potwierdzeniem są również liczne w jej dorobku obrazy abstrakcyjne. Na Jej wystawie Szum koloru zaprezentujemy najnowsze prace, w których zestawienia kolorystyczne oraz złożone kompozycje linearno-puentylistyczne zestawimy z pracami przedstawieniowymi, aby pozwolić widzowi w pełni nasycić się całym spektrum emocji, jakie Renia potrafi przez swoje wielbiące kolor malarstwo przekazać. Będą to obrazy malowane akrylem na płótnie i na papierze oraz prace na papierze wykonane łączonymi technikami kolorowego rysunku.

Miłosz Flis

Opiekun artystyczny wystawy

 

*

I.Dziś.Znów.Jest.Niedziela. Kobiecy świat art brut

Patrząc historycznie na cały dorobek art brut można dostrzec pewną wyraźną granicę, którą wyznaczała zupełnie inne podejście do tworzenia – granicę płci. O ile outsiderzy-mężczyźni w większości przypadków byli wynalazcami utopijnych maszyn i złożonych architektur, wizjonerami kreującymi złożone wszechświaty lub wojownikami na froncie obalania wszelakich tabu wizualizując swoje seksualne obsesje, to kobiety zdecydowanie bardziej koncentrowały się na pełnych spokoju opowieściach i tematach, przekazując labiryntowe narracje oparte na nieokiełznanej wyobraźni, w wielu przypadkach wypełnione fantastycznymi wizjami wypełnionymi fantastycznymi postaciami i nieistniejącą fauną i florą lub tworząc wyidealizowaną wersję ich własnego, wyśnionego życia. Outsiderki często też sięgały po zupełnie inne środki artystycznego wyrazu, które rzadko kiedy pojawiały się w twórczości mężczyzn – tworzyły ubrania-opowieści, wyszywały historie lub kreowały swoje własne mitologie w formalny sposób zdecydowanie odbiegający od tego, jaki można było dostrzec w świecie artystów przeciwnej płci. Ale nieodmiennie, tak samo jak w przypadku męskich twórców art brut, budowały one swoje własne uniwersum, które obsesyjnie eksplorowały i poszerzały. Kobiety te nie myślały o sobie jako o artystkach w konwencjonalnym sensie. Nie zależało im na zbudowaniu kariery, publicznej prezentacji swoich prac, komentowaniu współczesnego świata sztuki czy pozostawieniu po sobie artystycznego dziedzictwa. Tworzyły sztukę głównie po to, żeby po prostu móc przeżyć.

Była niewolnica z Florydy Aggie Jones stworzyła piękny ogród wypełniony arkadami, łukami i rzeźbami, skonstruowanymi tylko i wyłącznie z prawdziwych kości. Lee Godie, bezdomna artystka z Chicago uważała się za francuską impresjonistkę i tworzyła swoje artystyczne portrety w budkach fotograficznych, którymi obdarowywała spotkanych na ulicy przechodniów. Unica Zürn pod wpływem transu i korzystając z techniki automatycznego rysunku kreowała niezwykłe, fantastyczne bestiarium nieistniejących istot. Zgeometryzowane rysunki Emmy Kunz miały zamykać w sobie naturalne siły przyrody rządzące wszechświatem i emanować leczniczą energią. Pochodząca z Czech Anna Zemanková budziła się w nocy i w transie tworzyła obrazy tajemniczych roślin. Metodą transu posługiwała się także medium Hélène Smith, która przenosiła swój umysł na inne planety i w formie graficznej przedstawiała istniejące tam cywilizację. Zamknięta w zakładzie psychiatrycznym Agnes Richter swoje szpitalne ubranie przekształciła w osobisty dziennik, wyszywając na nim codzienne przeżycia. Marie Lieb, również hospitalizowana w instytucji dla chorych psychicznie, codziennie w swoim szpitalnym pokoju powtarzała przed snem rytuał tworzenia rozgwieżdżonego nieba z fragmentów tkaniny na podłodze wokół swojego łózka. O tych wszystkich artystkach i wielu, wielu innych będzie mowa w wykładzie, którego tytuł pochodzi z niezwykłych zapisków Barbary Suckfüll, która w pisemno-graficznej formie rejestrowała swoje życie w szpitalu psychiatrycznym – I.Dziś.Znów.Jest.Niedziela. Kobiecy świat art brut.

Galeria i Pracownia ArtBrut zaprasza na cykl wykładów i prezentacji wizualnych Rafała Jęczmyka poświęconych szeroko pojętej tematyce art brut/outsider art, w ramach których będzie omawiana historia, tematyka i wszelkie aspekty związane z tymi fascynującymi, choć często nieznanymi i spychanymi na margines obszarami sztuki. Każde ze spotkań będzie dotyczyło określonego zagadnienia, często współgrającego i odnoszącego się do wystaw i wszelkich innych wydarzeń organizowanych przez Galerię i Pracownię.

agnes richter barbara suckfull

Na pierwszy wykład z cyklu, zatytułowany „I.Dziś.Znów.Jest.Niedziela”, będący wyprawą w świat twórczości kobiet – outsiderek sztuki zapraszamy

7 marca 2017 r , o godzinie 16

Galeria ArtBrut i Pracownia Aktywizacji Społecznej i Kulturalnej
Stowarzyszenie Świat Nadziei
Ul. Ruska 46A
50-079 Wrocław

*

Zmiana ekspozycji. Na otwarcie kolejnej wystawy zapraszamy 16 marca 2017.

*

Wernisaż_fot_Andrzej_Olechnowski_2016-12-01 Galeria ArtBrut_IMG8178-Edit

Serdecznie zapraszamy na wydarzenia finisażowe wystawy Poza Tabu III.
W ramach zamknięcia wystawy odbędzie się ostatnie już oprowadzanie po wystawie i możliwość spotkania z twórcami Galerii i Pracowni ArtBrut, oraz od godziny 16 do 18 artystyczne działanie Agnieszki Kołodziejczyk „Sklep z sercami” , podczas którego będzie możliwość zdobycia oryginalnych, przez nią osobiście wykonanych sercowych prac art brut-owych :)

wtorek 14.02.2017 roku ; godz. 15 – 18,
Galeria ArtBrut i Pracownia Aktywizacji Społecznej i Kulturalnej
ul. Ruska 46A, Wrocław

*

harald_stoffers
autor: Harald Stoffers

W najbliższą środę 8 lutego zapraszamy na kolejną część wykładu i prezentacji Rafała Jęczmyka „Ukochany, przyjdź, przyjdź, przyjdź” o rodzinie i najbliższych w outsider art. Wykład powiązany jest z prezentowaną w Galerii ArtBrut wystawą Poza Tabu III. Wystawę można oglądać jeszcze do połowy lutego.
Serdecznie zapraszamy.

Miejsce: Galeria i Pracownia ArtBrut, Wrocław, ul.Ruska 46A
Czas: 08.02.2017 ; godz.16.00

wstęp wolny

*

Wydarzenie Towarzyszące wystawie Poza Tabu III.

Wykład i prezentacja Rafała Jęczmyka – „Ukochany, przyjdź, przyjdź, przyjdź” o rodzinie i najbliższych w outsider art.  Rafał Jęczmyk jest animatoremn kultury, dziennikarzem, kuratorem muzycznym, filmowym i artystycznym. Prowadzi na facebooku fanpage Outsider Art.

harald_stoffers
autor: Harald Stoffers

Galeria ArtBrut
zaprasza na wykład i prezentację Rafała Jęczmyka
„UKOCHANY, PRZYJDŹ, PRZYJDŹ, PRZYJDŹ”
O RODZINIE I NAJBLIŻSZYCH W OUTSIDER ART.

Miejsce: Galeria i Pracownia ArtBrut, Wrocław, ul.Ruska 46A
Czas: 18.01 środa, godzina 16.30

Zapraszamy również do oglądania wystawy „Poza Tabu III

Artyści z kręgu art brut tworzyli pod wpływem różnych czynników – czasami chcieli dokonać zapisu swoich osobistych mitologii i wyimaginowanych światów, które były dla nich w wielu przypadkach o wiele bardziej realne niż rzeczywisty świat, niekiedy ich motywacją była kompulsywna potrzeba przelania na papier swoich niezwykłych wizji, a czasami sztuka była dla nich po prostu ucieczką od problemów, traum czy choroby. Ale w wielu przypadkach zdarzało się tak, że ich twórczość byłą reakcją na codzienne życie, na rodzinę i bliskich. Sztuka pomagała im wyrazić to, czego nie potrafili wyrazić w inny sposób – czasami była dla nich swoistą terapią, czasami hołdem, w końcu  przybierała też formę wyrażającą fikcyjny, idealny świat, w którym mogło zaistnieć i zamanifestować się to, co było realnie niemożliwe w stosunkach z krewnymi i przyjaciółmi. 

Henry Darger, tworząc swoje złożone z tysięcy stron tekstu i rysunków dzieło, starał się wyrazić swoją miłość dla dzieci, których nigdy nie było mu dane mieć. Morton Bartlett stworzył wręcz fizyczną namiastkę rodziny w postaci kilkunastu dziecięcych figur naturalnych rozmiarów. Jedyne dzieło Adeleide Hall, utkany przez nią obrus, dopiero po latach odszyfrowano jako zapis jej traumy z czasów dorastania i trudnej sytuacji rodzinnej. Zamknięta w instytucji psychiatrycznej Katharine Detzel sama zrobiła sobie męża – z płótna i słomy. Emma Hauck przez cały okres pobytu w zakładzie zamkniętym pisała obsesyjne i niemożliwe do odszyfrowania listy miłosne do swojego ukochanego. Każde swoje działanie i każdą codzienną czynność Harald Stoffers zamykał w formie listów do matki, przypominających wizualnie muzyczną partyturę. William Kurelek w swoich przejmujących obrazach zamknął całe swoje nieszczęśliwe dzieciństwo ukraińskiego emigranta w Kanadzie i zaszyfrował w nich swoje niełatwe stosunki z ojcem. Na swoich mrocznych rysunkach Malcolm McKeeson radził sobie z nigdy fizycznie nie skonsumowanym małżeństwem i wynikającą z tego seksualną frustracją. Achilles Rizolli składał cześć najbliższym tworząc w swoich misternych architektonicznych rysunkach fikcyjne miasto, w którym budynki były ucieleśnieniem jego rodziny i przyjaciół. 

Rafał Jęczmyk – animator kultury, dziennikarz (jego teksty ukazywały się między innymi w Ricie Baum, Organie, Gazecie Wyborczej, Era Music Garden czy T-Mobile Music), kurator muzyczny, filmowy i artystyczny (współpracował i współpracuje między innymi z takimi festiwalami jak Avant Art Festival, Wrocław Industrial Festival, Nowe Horyzonty, Energia Dźwięku, Rytuał, Art of Improvisation czy Podwodny Wrocław), muzyk (nagrywa i występuje pod pseudonimem Emma Zunz). Fascynują go oficjalnie pomijane i dyletanckie obszary kultury i sztuki. Prowadzi na facebooku fanpage Outsider Art. Od 2013 roku współpracuje z poznańską Galerią Tak.

*

internet

Serdecznie zapraszamy na uroczyste podsumowanie działań w ramach projektu

SZTUKA AKTYWNOŚCI 2016

prowadzenie  grupowych i indywidualnych zajęć  dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem z terenu Wrocławia

 

czwartek, 15 grudnia 2016

godzina 17.00

Galeria ArtBrut i Pracownia Aktywizacji Społecznej i Kulturalnej

Wrocław , ul. Ruska 46a

 

Projekt realizowany  we współpracy z GMINĄ WROCŁAW /www.mops.wroclaw.pl/ współfinansowany w ramach zadania publicznego :

REHABILITACJA  ZAWODOWA  I  SPOŁECZNA  OSÓB  NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZLECANEGO  ZE  ŚRODKÓW  PFRON – I EDYCJA

*

plakat_pozatabu

Serdecznie zapraszamy na wystawę twórców związanych z Galerią i Pracownią ArtBrut Poza Tabu III. Relacje

Darek Dera | Joanna Golachowska | Marcin Guźla | Piotr Jeruzel | Agnieszka Kołodziejczyk | Renata Konopelna | Jacek Kröle | Kamil Łyjak | Marta Nawojczyk | Andrzej Niedźwiecki | Bartosz Runiewski | Piotr Rymko | Daniel Stachowski | Wanda Sidorowicz | Krzysztof „Hetman” Tarnowski | Mateusz Tatarczyk | Maciej Tryniszewski | Elwira Zacharska | Mateusz Ziomek

 

Opiekun artystyczny wystawy: Jacek Zachodny

Wernisaż: czwartek 1 grudnia 2016 r., godz 17:00
Wystawa otwarta do końca roku.

Galeria ArtBrut Pracownia Aktywizacji Społecznej i Kulturalnej
Wrocław, ul. Ruska 46A

Godziny otwarcia galerii:
Wtorek – 14:00-18:00
Środa – 14:00-18:00
Czwartek – 12:00-16:00
Piątek – 12:00-16:00

Wystawa realizowana jest w ramach zadania publicznego pod nazwą: PROWADZENIE GALERII ARTBRUT I PRACOWNI AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ I KULTURALNEJ DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ I ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W LATACH 2016-2018 współfinansowanego przez Gminę Wrocław.

Wystawa Poza Tabu III. Relacje
Poza Tabu to cykl wystaw, w których twórcy, w większości związani z Galerią i Pracownią ArtBrut badali tematy z ich punktu widzenia niezmiernie istotne, często do tej pory niewypowiedziane, jak sensualność, uczucia, potrzebę bliskości i intymności. Artyści odkrywali swoje tajemnice i emocje. Poszukując odpowiedzi, wkraczali w obszary graniczne, miejsca leżące w obszarze tabu. Wystawa Poza Tabu III. Relacje jest próbą szukania kolejnych odpowiedzi, tym razem w najbliższym otoczeniu. Skąd czerpie się siłę do dalszego działania? Jak układają się często trudne i nieoczywiste relacje ze światem zewnętrznym, z samym sobą, z najbliższymi? Co ma na nas największy wpływ, co lub kto nas kształtuje? Jak mocno oddziałujemy na siebie nawzajem, ile sobie dajemy, a ile tracimy na takiej wymianie, co jest dla nas najważniejsze? W wystawie biorą również czynny udział ludzie dla twórców bliscy, jak rodzice lub przyjaciele, osoby pozostające z nimi w żywej relacji emocjonalnej, niejednokrotnie w artystycznej.

*

drzewo_eec_1600px_1

23 listopada 2016 / środa
godzina 16:30

WYDARZENIE TOWARZYSZĄCE WYSTAWIE „BLISKO”

Zapraszamy na spotkanie towarzyszące wystawie „Blisko” z zespołem Centrum Sztuki WRO. Spotkanie poprowadzi Magdalena Kreis, koordynatorka działań programu EEC Lab. Program jest częścia ECO EXPANDED CITY – projektu realizowanego przez WRO w ramach programu Miasto Przyszłości / Laboratorium Wrocław Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016.

Spotkanie będzie okazją do prezentacji realizowanych przez WRO przedsięwzięć, a w szczególności działań, które zainspirowały Galerię ArtBrut do przygotowania wystawy „Blisko”. Po prezentacji zaprosimy na oprowadzanie po wystawie, również z udziałem Pawła Szeibla, opiekuna artystycznego wystawy.

Więcej o projekcie: wrocenter.pl/eec/

*

Serdecznie zapraszamy na WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE WYSTAWIE „BLISKO”,
środa 9 listopada 2016r, Galeria i Pracownia ArtBrut
O godzinie 16.30 rozpocznie się otwarte oprowadzenie po wystawie,  które poprowadzi opiekun artystyczny wystawy Paweł Szeibel z udziałem twórców art brut.
Po oprowadzeniu odbędzie się spotkanie ze studentami pierwszego w kraju międzyuczelnianego kierunku Arteterapii prowadzonego przez trzy katowickie uczelnie: Akademię Muzyczną im. K.Szymanowskiego, Akademię Sztuk Pięknych i Uniwersytet Śląski, oraz z dr hab. Jolantą Jastrząb, która jest wykładowcą i koordynatorką studiów z ramienia ASP.

Arteterapia Katowice

*

Serdecznie zapraszamy na wystawę pt. Blisko

Wernisaż: czwartek 20 października 2016 r., godz 17:00
Wystawa otwarta do: 25 listopada 2016 r.

Galeria ArtBrut
Pracownia Aktywizacji Społecznej i Kulturalnej
Wrocław, ul. Ruska 46A

Opiekun artystyczny wystawy: Paweł Szeibel

Godziny otwarcia galerii:
Wtorek – 14:00-18:00
Środa – 14:00-18:00
Czwartek – 12:00-16:00
Piątek – 12:00-16:00

 

BLISKO to wystawa będąca wielogłosową opowieścią o otaczającej nas przyrodzie. To wystawa o relacjach pomiędzy człowiekiem-artystą a otaczającym go światem flory. Z góry założyć można, że więzi te są bliskie, wręcz nieodzowne, wszak bez środowiska naturalnego nie mamy szansy żyć.

 

Zrozumieć, oswoić, poddać namysłowi świat roślin – to zadanie, które proponuje Paweł Szeibel zaproszonym do działania twórcom związanym z Galerią ArtBrut. Niektórzy z nich z iście laboratoryjnym podejściem badają strukturę wybranych przez siebie roślin. Powiększają, podglądają, analizują, by swoje obserwacje zaprezentować w formie instalacji, fotografii czy filmów. Inni tworzą minimalistyczne, spontaniczne prace rysunkowe czy malarskie. Czasem są to zapisy wypraw do ogrodu botanicznego, a czasem przywołane z pamięci obrazy przyrody. W końcu część twórców traktuje roślinę – w różnych jej fazach cyklu rozwoju – bezpośrednio jako medium. Nasiona, kwiaty, owoce stają się materią do działania artystycznego.

 

Każda realizacja na wystawie jest efektem procesu – kiełkowała i rozkwitała w ramach wspólnych dyskusji, poszukiwania inspiracji w pracach współczesnych artystów, eksperymentów z narzędziami i materią. Interdyscyplinarne podejście do zagadnienia zdradza indywidualne podejście każdego z artystów. Każdy na swój sposób opowiada o osobistych relacjach z otaczającą nas przyrodą, używając wybranych przez siebie środków wyrazu.

 

Wystawa jest wynikiem spotkań twórców art brut z artystą Pawłem Szeiblem w ramach działań projektu Galerii ArtBrut i Pracowni Aktywizacji Społecznej w 2016 roku oraz współpracy z Centrum Sztuki WRO.

Przygotowanie wystawy zostało zainspirowane i wsparte wcześniejszymi działaniami warsztatowymi z Pawłem Szeiblem zaproszonym przez Centrum Sztuki WRO w ramach Eco Expanded City (projektu realizowanego w ramach Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016 jako część programu Miasto przyszłości / Laboratorium Wrocław). http://wrocenter.pl/pl/blisko/

Dziękujemy za pomoc i wsparcie merytoryczne Magdalenie Kreis i Bartoszowi Koniecznemu z Centrum Sztuki WRO.

Wystawa realizowana jest w ramach zadania publicznego pod nazwą:
PROWADZENIE GALERII ARTBRUT I PRACOWNI AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ I KULTURALNEJ DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ I ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W LATACH 2016-2018 współfinansowanego przez Gminę Wrocław.

 

*

logo-openhub-europe

Europejska Stolica Kultury Wrocław 2016 zaprasza.

Serdecznie zapraszamy na miedzynarodowe wydarzenie artystyczne pn. Po.rozumienie.

Galeria ArtBrut bierze udział w międzynarodowym projekcie artystycznym OpenHUB Europe, w ramach którego organizuje wydarzenie artystyczne, pod nazwą Po.rozumienie, Über.einkommen, Under.standing

 

Data wydarzenia:

02.09.2016

 
PROGRAM
2.9.2016, 18:00 – Wernisaż, MiserArt
2.9.2016, 18:30 – Performance „Different voices“, wystąpia Emanuele Scataglini, Barbara Rosenberg, Serena Malacco
oraz performance „I love Volk“  Anny Müller, MiserArt
3.9.2016, 14:00-15:30 –  Otwarty panel dyskusyjny, Galeria ArtBrut
3.9.2016, 18:00 – Wernisaż, Galeria ArtBrut
3.9.2016, 18:30 – Performance Michała Bujnickiego „Droga Pani Masayo S.“, Galeria ArtBrut
 
Projekt OpenHUB Europe realizowany jest w ramach programu Kreatywna Europa/Creative Europe – programu Komisji Europejskiej, wspierającego sektory kultury i kreatywne w latach 2014-2020.
Współorganizatorem Po.rozumienia jest Europejska Stolica Kultury Wrocław 2016.
Wydarzenie artystyczne Po.rozumienie jest współfinansowane ze środków Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016
 

Organizator: Stowarzyszenie Świat Nadziei i prowadzona przez nie Galeria ArtBrut i Pracownia Aktywizacji Społecznej i Kulturalnej

 
Kuratorzy: Alicja Grabarczyk, Andrea Hilger, Barbara Idzikowska, Barbara Rosenberg, Jacek Zachodny
 
Artyści: Michał Bujnicki, Equinozio, Joanna Golachowska, Marcin Guźla, Piotr Jeruzel, Agnieszka Kołodziejczyk, Ludwig Kuckartz, Kamil Łyjak, Anne Müller , Andrzej Niedźwiecki, Marta Nawojczyk, Piotr Rymko, Wanda Sidorowicz, Daniel Stachowski, Detlef Schweiger, Mateusz Tatarczyk, Maciej Tryniszewski, Dawid Wasieczko, Claire Stragier, Elwira Zacharska
 
Termin realizacji: 2-25 września 2016 r., Wrocław
 
Miejsca:
– Galeria ArtBrut, ul. Ruska 46A, Wrocław
– MiserArt, ul. Cybulskiego 35A, Wrocław
 
Godziny otwarcia:
 
– Galeria ArtBrut:
Wtorek: 14:00-18:00
Środa: 14:00-18:00
Czwartek : 12:00-16:00
Piątek: 12:00-16:00
lub po wcześniejszym kontakcie telefonicznym – tel. 507 431 127
 
– MiserArt:
2-3, 6-9, 13, 16, 20, 23 września,
Wtorki 12:00-16:00
Piątki: 13:00-17:00
 
Partnerzy OpenHUB Europe:
„OSTRALE – Exhibition for Contemporary Arts“ , Drezno, Niemcy / lider projektu
 
 
 
„Associazione Equinozio“ from Milano, Włochy
 
Partnerzy wydarzenia artystycznego Po.rozumienie:

Belka_Logotypowa_ESK_2016_szw_fin

Główny cel projektu OpenHUB Europe stanowi stworzenie interdyscyplinarnej platformy współpracy w dziedzinie sztuki współczesnej pomiędzy małymi i średnimi organizacjami europejskimi. Opierać ma się ono na rozwoju zawodowym pracowników placówek artystycznych i kulturalnych, jak i społeczności w których funkcjonują. Jego założeniem jest włączanie we wspólne działania artystyczne zarówno artystów sprawnych jak i tych z niepełnosprawnością. Działanie zasadza się jednocześnie na wymianie doświadczeń z ekspertami z różnych dziedzin, jak i dążeniu do integracji społecznej i partycypacji poprzez zaangażowanie lokalnej publiczności oraz odbiorców różnych dziedzin sztuki. Program opiera się na wspólnych transdyscyplinarnych wydarzeniach artystycznych. Każde z nich odbywa się w innym mieście, kraju, środowisku. Każde jest przygotowywane na zadany temat, w procesie komunikacji.
 
Artyści związani z Galerią ArtBrut brali udział w rezydencjach artystycznych i wystawach w Dreźnie oraz w Mediolanie.
 
Po.rozumienie
 
Wystawa eksploruje tytułową ideę Porozumienia przyglądając się zarówno relacjom, które się na nim opierają, jak i tym, w którym go brakuje. Od ogólnego pojęcia, funkcjonującego w wymiarze społecznym i politycznym do dosłownego znaczenia tego słowa, które wyraża się w sposobie realizacji projektu opnHUB Europe. Jednym z poziomów rozpatrywania tytułowego hasła jest faktyczna, jednostkowa wymiana między współpracującymi ze sobą artystami. Działalność Galerii Art Brut opiera się na idei współpracy między uznanymi już artystami
obecnymi w instytucjonalnej sferze sztuki z tymi narażonymi na wykluczenie społeczne. Wyjście poza ściany przestrzeni galeryjnych poprzez realizację części działania w Miser Art -strefie kultury w labiryncie wykluczenia, przestrzeni kulturalno-artystycznej dla osób bezdomnych jest z kolei próbą dotarcia do lokalnych społeczności przez spotkanie się na wspólnym gruncie. Po.rozumienie stanowi też podstawę realizacji niniejszego projektu: jednym z jego założeń była współpraca przedstawicieli instytucji o zróżnicowanych profilach artystycznych i zajmujących się różnymi rodzajami działalności. Ostatnia z czterech wystaw, organizowana we Wrocławiu, stanowić będzie zatem swego rodzaju podsumowanie i ewaluację wspólnych działań.

Więcej: http://www.openhub-europe.eu/

 

 *

21_wolnosc

WOLNOŚĆ
Serdecznie zapraszamy na spotkanie i wspólne działania artystyczne twórców Galerii ArtBrut oraz aktorów Teatru 21 towarzyszące wystawie „Czy wolność?…” prezentowanej obecnie w Galerii.

5 lipca 2016, godz. 16:00-17:30 Ul. Ruska 46 A, Galeria ArtBrut i Pracownia Aktywizacji Społecznej i Kulturalnej oraz podwórko i mural pod oknami Galerii.

Aktorzy Teatru 21, twórcy i przyjaciele Galerii ArtBrut oraz zgromadzona publiczność zostaną zaproszeni do wspólnego odkrywania znaczeń i sensów tkwiących w literach składających się na słowo „wolność”. Skróty, anagramy, kalambury, homonimy – będzie to artystyczna gra słowami i literami, której efekty staną się częścią muralu Galerii ArtBrut.

Wtorkowe spotkanie będzie powiązane tematycznie z dwoma wydarzeniami: wystawą „Czy wolność?…” zrealizowaną w Galerii ArtBrut oraz akcją performatywną „Pesach to święto wolności” zorganizowaną przez Teatr 21 we współpracy z Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie. Moderatorkami działań będą Dominika Jeżewska, opiekun artystyczny wystawy „Czy wolność?…oraz Justyna Sobczyk, założycielka i reżyserka Teatru 21.Teatr 21 zaprezentuje dwa spektakle: „Upadki. Odcinek 2” oraz „Klauni czyli o rodzinie. Odcinek 3” podczas tegorocznej – dwunastej edycji BraveFestival.

———————————————————————————————————————-

FREEDOM

We warmly invite you to a meeting and mutual participation by artists of the ArtBrut Gallery and actors of Theatre 21 which is a follow-up to the exhibition ‚Whither freedom? …’ currently at the Gallery.

 

July 5th, 2016, 4:00-5:30 PM
Venue: 46A Ruska Street, ArtBrut Gallery and Studio For Social & Cultural Inclusion as well as the courtyard & the mural area under the Gallery’s windows.

 

Actors of Theatre 21, artists and friends of the ArtBrut Gallery – together with the audience – will be invited to jointly explore the meanings and signification of the letters that constitute  the word ‚freedom’: abbreviations, anagrams, puns, homonyms – an artistic game of words and letters, the product of which will become a part of the ArtBrut Gallery’s mural.

 

Tuesday’s meeting will be thematically linked to two events: the exhibition ‚Whither freedom? …’ in the ArtBrut Gallery and ‚Passover is a celebration of freedom’ a collaborative performance by Theatre 21 and POLIN – the Museum of the History of Polish Jews in Warsaw. The event will be convened by Dominika Jeżewska, curator of the ‚Is freedom ?…  exhibition and Justyna Sobczyk, founder and director of Theatre 21.

During this year’s 12th Brave Festival – ‘Outcasts’, Theatre 21 is presenting two performances: ‚Falls – Episode 2’ and ‚Clowns or about a family – Episode 3’.

*

plakat_wolnosc

Serdecznie zapraszamy na wystawę pt. Czy wolność?…

Wernisaż: czwartek 16 czerwca 2016 r., godz 17:30

Galeria ArtBrut
Pracownia Aktywizacji Społecznej i Kulturalnej
Wrocław, ul. Ruska 46A

5 lipca zapraszamy na spotkanie i wspólne działania artystyczne Twórców Galerii ArtBrut oraz Artystów Teatru21

Opiekun artystyczny wystawy – Dominika Jeżewska

Godziny otwarcia galerii:
Wtorek – 14:00-18:00
Środa – 14:00-18:00
Czwartek – 12:00-16:00
Piątek – 12:00-16:00

Czy wolność?…

Przedstawiamy Państwu wystawę niezwykłą. Poświęconą tematowi, który jest tak trudny i rozległy, że nie sposób go objąć, opisać, ustalić jednoznacznej definicji.
Wolność – materialna czy duchowa, osobista czy społeczna, wartość ponadczasowa czy tu i teraz? Ile osób zapytamy o wolność, tyle otrzymamy odpowiedzi, tyle będzie konotacji, tez, teorii. Ekspozycja nie ma formy domkniętej, skończonej, nie jest podsumowaniem tematu. Stanowi unikalny zapis dotychczasowej pracy Twórców nad tematem wolności. Dotychczasowej, bo ona ciągle trwa, stała się i zapewne nadal będzie obecna w Ich życiu. Chcemy również, aby widzowie mieli możliwość wypowiedzenia się, wyrażenia swoich poglądów, zadania pytań, podzielenia się swoimi wątpliwościami związanymi z wolnością.
To nie jest wystawa gotowych odpowiedzi oraz filozoficznych dysput i rozważań. To wystawa pytań. Zasadniczych i tych bardziej szczegółowych. Pytań, które łączy jedno:  zostawiając na boku filozoficzny patos, nie wdając się w światopoglądowe dyskusje, wymuszają refleksję nad konkretnymi aspektami wolności. Twórcy zadali swoje trudne pytania dotyczące wolności sześciu osobom – kobietom i mężczyznom, przedstawicielom różnych profesji, pełniącym różne funkcje. Okazało się, że odpowiedzi, często z pozoru jednoznaczne i kategoryczne, stawały się wstępem do dalszych refleksji, poszukiwań, pojawiały się dylematy etyczne, społeczne, ale też czysto praktyczne.

Te pytania, to filtr rzeczywistości, jaki nakładają nam Twórcy Galerii ArtBrut. Filtr wyjątkowy i cenny, bo wymagający od nas otwarcia umysłu na zupełnie nowe konteksty, spojrzenia na pojęcie wolności od nieznanej nam strony i oderwania się od myślowych stereotypów.
Prace Twórców prezentowane na wystawie są Ich głosem – niezwykle ważnym – w dyskusji  o niezależności i wolności osób niepełnosprawnych w Polsce. Warto się w ten głos wsłuchać.
Na wystawie znajdują się również materiały z akcji performatywnej Teatru21
pt. „Pesach to święto wolności” zorganizowanej we współpracy z Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, która odbyła się pod koniec kwietnia tego roku w Warszawie.

5 lipca zapraszamy na spotkanie i wspólne działania artystyczne Twórców Galerii ArtBrut oraz Artystów Teatru21, które odbędą się w ramach wydarzeń towarzyszących wystawie.

Wystawa „Czy wolność?…” jest wydarzeniem tematycznie powiązanym z  12. edycją Brave Festival pt. Wykluczeni. W programie głównym tegorocznego festiwalu znalazły się dwa spektakle, które zaprezentuje Teatr21: „Upadki. Odcinek 2” oraz „Klauni czyli o rodzinie. Odcinek 3”.

Dominika Jeżewska

 

Wystawa realizowana jest w ramach zadania publicznego pod nazwą: PROWADZENIE GALERII ARTBRUT I PRACOWNI AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ I KULTURALNEJ DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ I ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W LATACH 2016-2018” współfinansowanego przez GMINĘ WROCŁAW

PROWADZENIE GALERII ARTBRUT I PRACOWNI AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ I KULTURALNEJ DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ I ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI

W LATACH 2016-2018

Zadanie finansowane przez Gminę Wrocław.

*

 

Galeria ArtBrut i Pracowni Aktywizacji Społecznej i Kulturalnej prowadzona jest we Wrocławiu przy ul. Ruskiej 46a,  przez Stowarzyszenie Świat Nadziei, od poniedziałku do piątku, 5 razy w tygodniu przez 4 godziny dziennie według następującego tygodniowego grafiku:

poniedziałek g.14-18 – prace koordynacyjno-merytoryczne , galeria nieczynna

wtorek g.14-18 –  otwarta pracownia, ekspozycja wystaw, 3h warsztatowe zajęć g15-18

środa g.14-18 – otwarta pracownia, ekspozycja wystaw, 3h warsztatowe zajęć g15-18

czwartek g.12-16 – otwarta pracownia, ekspozycja wystaw;

piątek g 12-16 – otwarta pracownia, ekspozycja wystaw, 3h warsztatowe zajęć g13-16

loga

*

Noc Muzeów – finisaż wystawy „Twarze ludzi, których lubię. Wystawa indywidualna Edwarda Rochowczyka”

12814440_1145594258808201_1700157206091619875_n

Noc Muzeów, sobota 14 maja 2016, godz. 18:00 – 23:00
spotkanie z artystą i twórcami związanymi z Galerią ArtBrut, koncert, oprowadzenie kuratorskie

godz,18:00 – spotkanie z artystą, oprowadzanie kuratorskie
godz. 20:00 – występ wokalny artystów związanych z Dolnośląskim Stowarzyszeniem Aktywnej Rehabilitacji ART.
Wystąpią: Paweł Banaszczyk, Eryk Żyburtowicz, Anna Tywonek, Aleksandra Musiał (ok.1/2h)

W Noc Muzeów zapraszamy do Galerii Artbrut na finisaż wystawy „Twarze ludzi, których lubię. Wystawa indywidualna Edwarda Rochowczyka”.
Wystawa Twarze ludzi, których lubię to przekrój pracy twórczej Edwarda Rochowczyka, który maluje, z mniejszymi i większymi przerwami, od ponad 40 lat. Tworzy impulsywnie, przez całe życie zmagając się z chorobą afektywną dwubiegunową.
Dominującą tematykę prac stanowią portrety, wizerunki osób z otoczenia artysty oraz baśniowe postacie ze świata jego fantazji. Wkraczając w uniwersum artysty, widz staje przed zaskakującymi, ekspresyjnymi kompozycjami, w których ciepła intymność przedstawień nierzadko gra z emanującym z obrazów erotyzmem, potraktowanym tu z dużą dozą swoistego poczucia humoru.
Do innego rodzaju twórczości Edwarda Rochowczyka należą jego pejzaże i kompozycje kwiatowe. W odróżnieniu od malarstwa portretowego, uprawianego przez artystę „dla siebie”, te prace to – jak mówi – „obrazki dla ludzi”. One również znajdują swoje miejsce na wystawie.
Obrazy niekiedy są dwustronne – malowane po obu stronach podłoża malarskiego. Druga kompozycja często przekręcona jest w poprzek lub do góry nogami, co inspiruje zarówno widza, jak i kuratora do postawienia sobie pytań: która strona jest tą właściwą? Który obraz jest ważniejszy? Który powstał jako pierwszy? Czy był to zabieg celowy? Dlatego też dążenie do pokazania obu stron dzieła decyduje o kształcie samej ekspozycji. Przemierzając przez kolejne etapy wystawy, odbiorcy tym samym zaproszeni są do samodzielnego odkrywania osobliwie urzekającego, zmysłowego świata Edwarda Rochowczyka – tego dla siebie i tego dla ludzi.
Prace prezentowane na wystawie pochodzą ze zbiorów pracowni Dolnośląskiego Stowarzyszenia Aktywnej Rehabilitacji ART, prowadzonej przez Annę Jędryczkę-Hamerę.

*

Twarze ludzi, których lubię.
Wystawa indywidualna Edwarda Rochowczyka.

plakat_artbrut_edward

Serdecznie zapraszamy na indywidualną wystawę prac Edwarda Rochowczyka, pt. Twarze ludzi, których lubię.

Otwarcie wystawy: czwartek, 31 marca 2016 roku, godz. 17:00
Finisaż wystawy: sobota, 14 maja 2016 r., godz. 18:00 (Noc Muzeów)
Galeria ArtBrut, Wrocław, ul. Ruska 46a
Opieka artystyczna: Alicja Grabarczyk

Godziny otwarcia galerii:

Wtorek – 14:00-18:00
Środa – 14:00-18:00
Czwartek – 12:00-16:00
Piątek – 12:00-16:00

Wystawa Twarze ludzi, których lubię to przekrój pracy twórczej Edwarda Rochowczyka, który maluje, z mniejszymi i większymi przerwami, od ponad 40 lat. Tworzy impulsywnie, przez całe życie zmagając się z chorobą afektywną dwubiegunową.

Dominującą tematykę prac stanowią portrety, wizerunki osób z otoczenia artysty oraz baśniowe postacie ze świata jego fantazji. Wkraczając w uniwersum artysty, widz staje przed zaskakującymi, ekspresyjnymi kompozycjami, w których ciepła intymność przedstawień nierzadko gra z emanującym z obrazów erotyzmem, potraktowanym tu z dużą dozą swoistego poczucia humoru.

Do innego rodzaju twórczości Edwarda Rochowczyka należą jego pejzaże i kompozycje kwiatowe. W odróżnieniu od malarstwa portretowego, uprawianego przez artystę „dla siebie”, te prace to – jak mówi – „obrazki dla ludzi”. One również znajdują swoje miejsce na wystawie.

Obrazy niekiedy są dwustronne – malowane po obu stronach podłoża malarskiego. Druga kompozycja często przekręcona jest w poprzek lub do góry nogami, co inspiruje zarówno widza, jak i kuratora do postawienia sobie pytań: która strona jest tą właściwą? Który obraz jest ważniejszy? Który powstał jako pierwszy? Czy był to zabieg celowy? Dlatego też dążenie do pokazania obu stron dzieła decyduje o kształcie samej ekspozycji. Przemierzając przez kolejne etapy wystawy, odbiorcy tym samym zaproszeni są do samodzielnego odkrywania osobliwie urzekającego, zmysłowego świata Edwarda Rochowczyka – tego dla siebie i tego dla ludzi.

Prace prezentowane na wystawie pochodzą ze zbiorów pracowni Dolnośląskiego Stowarzyszenia Aktywnej Rehabilitacji ART,  prowadzonej przez Annę Jędryczkę-Hamerę.

www.artbrut.com.pl

*

FLASH-AFF-40X60-DÉCHIRURE-B-694x1024

Twórcy wrocławskiej Galerii ArtBrut na festiwalu „Art et Dechirure” we Francji

Ponad 50 prac z Galerii ArtBrut zaprezentowanych zostanie w Galerii MAM podczas festiwalu sztuki w Rouen.

WERNISAŻ WYSTAWY POZA TABU /PAR-DELÀ LES TABOUS

Czwartek, 10 marca o godzinie 18.30.

Ubi, Galeria MAM, 20 rue Alsace Lorraine, 76000 Rouen

Wystawa czynna będzie od 9 do 20 marca, codziennie od 14:00 do 19:00

 

ARTYŚCI

Jakub Adamski

Joanna Golachowska

Marcin Guźla

Piotr Jeruzel

Agnieszka Kołodziejczyk

Marta Kowalska

Marta Nawojczyk

Andrzej Niedźwiecki

Bartosz Runiewski

Piotr Rymko

Kamil Rzepa

Wanda Sidorowicz

Mateusz Tatarczyk

Maciej Tryniszewski

Dawid Wasieczko

Elwira Zacharska

Mateusz Ziomek

 

Centre Dramatique National de Haute-Normandie

Art Et Dechirure

Exposition Poza Tabu / Par-Delà Les Tabous

*

tumblr_inline_o2ak35lru51tvsmvf_500

Serdecznie zapraszamy na promocję najnowszego numeru RITY BAUM . W numerze teksty z książki „Ja się do siebie nie nadaję” twórców związanych z wrocławską Galerią i Pracownią ArtBrut . Galeria ArtBrut znalazła się także na stronie kalendarza Rity Baum na 2016 rok. 

Wydawnictwo przygotowane przez Stowarzyszenia Świat Nadziei zrealizowane zostało we współpracy z Biurem Festiwalowym Impart 2016 i zostało Dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

http://ritabaum.pl/tagged/imprezy

 

Książka pt „Ja się do siebie nie nadaję” to wydawnictwo artystyczne  prezentujące  teksty  twórców z niepełnosprawnością umysłową i zaburzeniami psychicznymi  związanych z Galerią ArtBrut  we  Wrocławiu.

Wydawnictwo przygotowane przez Stowarzyszenia Świat Nadziei zrealizowane zostało we współpracy z Biurem Festiwalowym Impart 2016 i zostało Dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Prezentowany w publikacji zestaw 34 tekstów stanowi unikatowy zbiór artystycznej literackiej wypowiedzi twórców nurtu outsider art oraz art brut. Są to przeważnie krótkie formy poetyckie i literackie : Wandy Sidorowicz , Marcina Guźli, Mateusza Tatarczyka i Elwiry Zacharskiej.

 

Teksty zaprezentowane zostały w wersji dwujęzycznej angielsko-polskiej i uzupełnione o skany oryginałów wybranych utworów. W książce znalazły się również skany  prac twórców Galerii ArtBrut – Macieja Tryniszewskiego, Marty Nawojczyk, Agnieszki Kołodziejczyk i Piotra Jeruzela, którzy tworzą ciekawe formy z pogranicza pisma i grafiki posługując się specyficznym językiem ze zmienionym alfabetem,  z użyciem nowych stworzonychprzez siebie liter,  słów i oryginalnych znaków oraz  tekstuperformatywnego.

*

943879_1088767757830351_3370278060086731911_n

W związku z weekendem otwarcia ESK 2016, Galeria ArtBrut będzie otwarta również w najbliższą sobotę 16 stycznia w godzinach 20-23. W programie oprowadzanie po wystawie Poza Tabu II, spotkanie z twórcami oraz prezentacja projektów realizowanych wspólnie z ESK 2016 m.in. Książki „Ja się do siebie nie nadaję” z tekstami twórców z niepełnosprawnością umysłową i zaburzeniami psychicznymi związanych z Galerią ArtBrut .

Więcej informacji: http://www.wroclaw2016.pl/weekendotwarcia/
Serdecznie zapraszamy.

*

W związku z dużym zainteresowaniem wystawa „POZA TABU II” została przedłużona do końca stycznia.

W nowym roku do galerii ArtBrut zapraszamy w godzinach:
Wtorek – 14:00-18:00
Środa – 14:00-18:00
Czwartek – 12:00-16:00
Piątek – 12:00-16:00

*

zaproszenia na podumowanie

Serdecznie Zapraszamy na uroczyste podsumowanie działań realizowanych w 2015 roku przez Stowarzyszenie Świat Nadziei Czwartek, 17 grudnia 2015, godzina 17.00 Galeria ArtBrut i Pracownia Aktywizacji Społecznej i Kulturalnej we Wrocławiu, ul.Ruska 46A. Podczas podsumowania zaprezentowane zostaną działania i prace realizowane w ramach projektów:

„Sztuka Aktywności 2015 – prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem z terenu Wrocławia” – współfinansowany w ramach zadania publicznego: Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zlecanego ze środków PFRON- I edycja we współpracy z Gminą Wrocław.

„Cykl wystaw sztuki art brut i outsider art 2015 ” – współfinansowany przez Gminę Wrocław w ramach zadania „Organizacja i prowadzenie projektu kulturalnego w 2015 roku w jednym z zakresów: projekt plastyczny , projekt muzyczny, projekt interdyscyplinarny”

„Prowadzenie Pracowni Aktywizacji Społecznej i Kulturalnej dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami psychicznymi w 2015r”– zadanie finansowane przez Gminę Wrocław

„Ja się do siebie nie nadaję” opracowanie i wydanie publikacji książkowej z tekstami twórców związanych z Galerią i Pracownią ArtBrut – realizowane we współpracy z Biurem Festiwalowym Impart 2016, dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

*

Terminy zajęć projektowych w 2015 roku.

PRACOWNIA AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ I KULTURALNEJ DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ I ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI

Pracownia prowadzona jest przy siedzibie Stowarzyszenia Świat Nadziei i Galerii ArtBrut, na ul Ruskiej 46 a we Wrocławiu , od września do grudnia 2015r, przez 5 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku w godzinach :

poniedziałek 13-17,
wtorek 13-17,
środa 13-17,
czwartek 11-15,
piątek 13-17

Zadanie publiczne finansowane przez Gminę Wrocław. /www.wroclaw.pl /

SZTUKA AKTYWNOŚCI 2015 prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć dla osób niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem z terenu Wrocławia

Zajęcia warsztatowe grupowez osobami ze świata kultury i sztuki, ukierunkowane na działania twórcze, rozwijanie zainteresowań i pasji, zdobywanie umiejętności i wiedzy w zakresie funkcjonowania instytucji kultury i sztuki i proponowanych przez nie wydarzeń.

Zajęcia odbywają się od 7.V do 29.XI. 2015 roku,
w każdy czwartek, godz.16.0019.00
– co drugi wtorek, godz.15.00 -18.00 (dla grupy zorganizowanej z SOSW11)

Zajęcia indywidualneze specjalistami (psycholog) ukierunkowane na zdobywanie przez uczestników umiejętności osobistych, społecznych i komunikacyjnych.

Zajęcia odbywają się od 8.V. do 30.XI. 2015 roku
– w piątki, godz. 14.00-17.00,

Z wyłączeniem świąt i letniej przerwy wakacyjnej.

Projekt współfinansowany w ramach zadania publicznego :

REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZLECANEGO ZE ŚRODKÓW PFRONI EDYCJA realizowanego we współpracy z Gminą Wrocław /www.wroclaw.pl /

 

68421_368345803248348_372984958_n

 

*

WYSTAWA PRAC CELI SOBOLEWSKIEJ I MARTY STAŃCZYK „POZA SCENĄ”

plakat_cela_i_marta_internet1 (1)

Serdecznie zapraszamy na wystawę prac Celi Sobolewskiej i Marty Stańczyk pt. Poza sceną.
Wernisaż z udziałem artystek: czwartek 24 września 2015 roku, godzina 17:30
Galeria ArtBrut i Pracownia Aktywizacji Społecznej we Wrocławiu, ul. Ruska 46A
Na wernisażu wystąpi DJ Patrisia.

Opieka kuratorska wystawy: Justyna Warecka
Wystawa czynna od 24 września do 30 października 2015 roku.
Godziny otwarcia Galerii:
Poniedziałek 15:00-18:00
Środa 12:00-15:00
Czwartek 15:00-18:00
lub po wcześniejszym kontakcie telefonicznym – tel. 507 431 127

 

Wystawa realizowana jest w ramach projektu CYKL WYSTAW SZTUKIART BRUT I OUTSIDER ART 2015
realizowanego w ramach zadania publicznego : Organizacja
i prowadzenie projektu kulturalnego w 2015 roku w jednym z zakresów: projekt plastyczny, projekt muzyczny,
projekt teatralny, projekt interdyscyplinarny” współfinansowanego przez GMINĘ WROCŁAW

WIĘCEJ INFORMACJI O WYSTAWIE

 

 

*

PRACE Z KOLEKCJI GALERII ARTBRUT NA WYSTAWIE OSTRALE’O15 W DREŹNIE.

Ostrale_invitation

W wystawie  „Handle with care” realizowanej w ramach tegorocznego OSTRALE’015 w Dreźnie, trwającej od 10 lipca do 26 września 2015,  bierze udział ponad 200 artystów sztuk wizualnych z całego świata.
To prestiżowe wydarzenie odbywa się w Centrum Sztuki Współczesnej OSTRALE w Dreźnie już po raz dziewiąty. Do wzięcia udziału w tegorocznej edycji została również zaproszona Galeria ArtBrut i prace związanych z nią twórców kręgu art brut i ousider art: Joanny Gołachowskiej, Jakuba Adamskiego, Janusza Kalinika i  Piotra Rymko.
Podczas wernisażu odbył się także performance Michała Bujnickiego, niewidomego artysty współpracującego z galerią.

więcej: http://www.ostrale.de/en/eroeffnung-der-ostraleo15-am-10-07-2015-18-uhr/

*

ŚWIĘCI I ZWIERZĘTA_ ECO STYL HENRYKA ŻARSKIEGO

zaproszenie_zarski_S

Serdecznie zapraszamy na indywidualną wystawę prac Henryka Żarskiego,
pt. Święci i zwierzęta_ eco styl Henryka Żarskiego.

Otwarcie wystawy z udziałem artysty podczas Wrocławskiej Nocy Muzeów

Sobota, 16 maja 2015 r., godz. 18:00

Wystawa otwarta od 16 maja do 26 lipca 2015 r.
Stowarzyszenie Świat Nadziei
Galeria ArtBrut
Wrocław, ul. Ruska 46a

Godziny otwarcia Galerii:
Poniedziałek 15:00-18:00
Środa 12:00-15:00
Czwartek 15:00-18:00
lub po wcześniejszym kontakcie telefonicznym – tel. 507 431 127

Wystawa realizowana jest w ramach projektu CYKL WYSTAW SZTUKIART BRUT I OUTSIDER ART 2015
realizowanego w ramach zadaniapublicznego Organizacja
i prowadzenie projektu kulturalnego w 2015 roku w jednym z zakresów: projekt plastyczny, projekt muzyczny,
projekt
 teatralny, projekt interdyscyplinarny” współfinansowanego przez GMINĘ WROCŁAW

Wrocławska wystawa to kolejna odsłona prac Henryka Żarskiego, światowej sławy artysty art brut, którego prace można odnaleźć w uznanych kolekcjach outsider art, m.in. w kultowej kolekcji Jeana Dubuffeta, Collection de l’Art Brut w Lozannie.

Ekspozycja prezentuje najnowsze prace Henryka Żarskiego, powstałe m.in. specjalnie na wrocławską wystawę, a także te obejmujące okres wcześniejszy w twórczości artysty.

To, co szalenie pociągające w obrazach artysty, co zawsze zwraca uwagę i budzi melancholię, to zatrzymanie chwili, spokój, kolor, który przepływa niczym niebo przed oczami. Kwiaty. Ludzie i zwierzęta w krainie oczekiwania. Pochłonięci chwilą, która właśnie trwa, dzieje się.

To cudne zatrzymanie „teraz”, przed którym w naszym kolonizowanym czasie uciekamy. To najpiękniejsze spotkania świętych, ludzi, zwierząt, natury, jakie kiedykolwiek widziałam. Tak właśnie chyba wygląda pełnia szczęścia.

Nie można w tej idylli obrazu zapomnieć o fascynacji Żarskiego muzyką, muzykantami, grajkami, samymi instrumentami, którym artysta poświęca wiele uwagi.

Żarski dla mnie to urodzony pacyfista i żarliwy eco-piewca, chwalący kwiaty, drzewa, zwierzęta różnej maści, ptaki i rowery.

„Obrazy Henryka Żarskiego są cudnym zatrzymaniem „teraz”, przed którym uciekamy w naszym kolonizowanym czasie.
To najpiękniejsze spotkania świętych, ludzi, zwierząt, natury, jakie kiedykolwiek widziałam. Tak właśnie chyba wyobraża się pełnia. Ta idylla nie istnieje bez muzyki, którą artysta kocha, stąd świat ten rozbrzmiewa jej echem wraz z postaciami muzykantów, grajków i ich instrumentów muzycznych.
Żarski to urodzony pacyfista i żarliwy eco-piewca, chwalący kwiaty, drzewa, zwierzęta różnej maści, ptaki i rowery”.

Małgorzata Szaefer, kuratorka Galerii „tak”

 

ENGLISH VERSION:

SAINTS AND ANIMALS: HENRYK ŻARSKI’S ECO-STYLE

Opening reception with the artist: Saturday, 16 May 2015, 6 p.m.

The show runs from 16 May to 26 July 2015.
The World of Hope Association
ArtBrut Gallery
Wrocław, ul. Ruska 46a

Opening hours:
Monday 15:00-18:00
Wednesday 12:00-15:00
Thursday 15:00-18:00
or by appointment – phone number: 0048 507 431 127

Żarski is a born pacifist and fervent eco-eulogist who worships flowers, trees, animals of all stripes, birds and bicycles.

Małgorzata Szaefer, curator of tak Gallery

*

PIOTREK RYMKO – wrocławski twórca związany z Galerią ArtBrut na Festiwalu INWAZJA BARBARZYŃCÓW w Poznaniu .

oko oko

Wystawa UTOPIĘ WASZĄ UTOPIĘ / ART BRUT / OUTSIDER ART
w ramach INWAZJI BARBARZYŃCÓW 

Artyści: Jan GŁUSZAK DAGARAMA, Andre ROBILLARD, Jean -Pierre ROSTENNE, Jeroen HOLANDER, Zdenek KOSEK, Iwona MYSERA, Justyna MATYSIAK, Mikołaj ŁAWNICZAK, Władysław GRYGNY, Piotr RYMKO + Kacper CZYCZYŁO.

Galeria „tak”
ul. Mielżyńskiego 27/29  Poznań

 

START WYSTAWY: PIĄTEK, 24 kwietnia, godz.18.00.

+ 19.00. godz. przenosimy się na SPOTKANIE poświęcone ART BRUT / OUTSIDER ART
w ANARCHISTYCZNEJ KLUBIE//KSIĘGARNI ZEMSTA

z udziałem: Przemka Prasnowskiego, Małgosi Szaefer, Rafała Jęczmyk
+ DODATKOWO 2 FILMY : HENRY DARGER, 12 min // ALEXANDER LOBANOV, 9 min / reż. Bruno Decharme, abcd Foundation, Paris

SPECJALNE PODZIĘKOWANIA DLA Barbary Safarovej i Bruno Dechame’a za udostępnienie filmów, Terezie Zemankovej, Muzeum Architektury we Wrocławiu, Galerii ArtBrut we Wrocławiu.

CHODŹCIE !!! BĄDŹCIE !! NIE PRZEGAPCIE!

*

Historia inaczej – Wystawa prac Daniela Stachowskiego

 

Serdecznie zapraszamy na pierwszą indywidualną wystawę prac
Daniela Stachowskiego, pt. Historia inaczej.

Kurator wystawy: Małgorzata Rel

 

plakat_stachowski_A3poziom

 

Wystawa czynna od 26 marca 2015 r. do 30 kwietnia 2015 r.

Godziny otwarcia:
Poniedziałek 15:00-18:00
Środa 12:00-15:00
Czwartek 15:00-18:00
lub po wcześniejszym kontakcie telefonicznym – tel. 507 431 127

miejsce: Galeria ArtBrut, Wrocław, ul. Ruska 46a

 

Wystawa realizowana jest w ramach projektu CYKL WYSTAW SZTUKI ART BRUT I OUTSIDER ART 2015 realizowanego w ramach zadania publicznego Organizacja i prowadzenie projektu kulturalnego w 2015 roku w jednym z zakresów: projekt plastyczny, projekt muzyczny, projekt teatralny, projekt interdyscyplinarny” współfinansowanego przez GMINĘ WROCŁAW

Daniel  Stachowski  (ur.1983  we  Wrocławiu), pseudonim artystyczny – „Heretyk”.

twórca związany z pracownią  arteterapii Centrum Terapeutyczno-Rehabilitacyjnego Stowarzyszenia ”Ostoja” we Wrocławiu.

Stachowski „w swoich pracach ośmiesza otaczającą rzeczywistość, klerykalizm i hurra patriotyzm polskich polityków a w obrazach pokazuje tematykę duchów, wampirów oraz stanu wojennego z lat 1981-1983 w krzywym zwierciadle”– w ten sposób sam określa swój imperatyw twórczy, któremu poświęca każdą wolną chwilę życia. Stachowski uprawia twórczość trudną do zakwalifikowania, jest osobą dla której tworzyć – nie oznacza – komunikować się. W pracowni arteterapii, nie szuka towarzystwa, jest wyalienowany, tworzy dla siebie. Wybiera sobie osoby, którym czasem pokazuje swoje prace, bądź ofiarowuje. Ponad kilkaset prac rysunkowych a w ostatnich latach również malarskich i przestrzennych modeli tekturowych oraz opowiadania, które starannie komponuje, to bogactwo wiedzy i fantazji, konsekwencji formalnej i drobiazgowego namysłu.  Kreuje świat, w którym występują te same postaci, niektóre bez płci, o zoomorficznych kształtach. O postaciach tych pisze w zeszytach opowiadania, które potem wielokrotnie przepisuje. Setki prac rysunkowych, które powstały na przestrzeni ponad dziesięciu lat, świadczą o absolutnej czujności Stachowskiego na otaczającą go rzeczywistość. Nierzadko jego prace budzą w widzach oburzenie ze względu na krytykę przemocy władzy i religii. W twórczości Stachowskiego, dominującym tematem są czasy stanu wojennego w Polsce. Ktoś kiedyś powiedział, że  ma coś z F. Kafki – ostrą krytykę antykapitalistyczną i antyklerykalną…surowy outsider, który potrafi śmiać się tylko z siebie, do nas rzadko się uśmiecha.

Wystawa; pt. ”Historia inaczej” jest pierwszą indywidualną prezentacją twórczości Stachowskiego.

Małgorzata Rel – kurator wystawy, opiekun pracowni arteterapii Centrum Terapeutyczno-Rehabilitacyjnego Stowarzyszenia ”Ostoja” we Wrocławiu.

 

We kindly invite to the show A Different History by Daniel Stachowski
 It is the first solo presentation of Daniel’s work.

Curator – Małgorzata Rel

Open:
Monday 15:00-18:00
Wednesday 12:00-15:00
Thursday 15:00-18:00
or telephone contact – tel. 507 431 127

ArtBrut Gallery

 

Daniel  Stachowski  (b. 1983 in Wrocław), alias Heretic, is an artist associated with the art therapy studio at the Therapy and Rehabilitation Centre of the Ostoja Association in Wrocław.

Daniel’s work defies classification. For him making art does not mean communicating. He is alienated and seeks no company. He creates for himself because he needs his creations. He chooses people to whom he sometimes shows his work. Daniel conjures up a world peopled by the same characters – eunuchs, sexless individuals such as Tik Tak. He writes down short stories about these characters in his notebooks, and then copies them repeatedly. He produces hundreds of works, often obscene, offering scathing social commentary and criticizing politicians and violence. Some viewers are outraged by his works. In them he often revisits martial law. As well as paintings Daniel creates spatial objects – which are always the same shapes – bunkers, towers, tanks.

The show A Different History is the first solo presentation of Daniel’s work.

Małgorzata Rel is the curator of the show and a care worker at the art therapy studio at the Therapy and Rehabilitation Centre of the Ostoja Association in Wrocław.

*

plakat_OK_internet

Serdecznie Zapraszamy

Uroczyste podsumowanie działań realizowanych w 2014 roku przez Stowarzyszenie Świat Nadziei

 

Piątek, 12 grudnia 2014,

godzina 17.00

Galeria ArtBrut i Pracownia Aktywizacji Społecznej we Wrocławiu, ul. Ruska 46 A.

Podczas podsumowania zaprezentowana zostanie wystawa POZA TABU oraz działania i prace artystyczne realizowane w ramach projektów:

Digitalizacja wybranych zasobów kolekcji Galerii ArtBrut wraz z opracowaniem i udostępnieniemrealizowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2014 oraz współfinansowanego ze środków Biura Festiwalowego Impart 2016.

SZTUKA AKTYWNOŚCI 2014 prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć warsztatowych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną z terenu Wrocławia” – współfinansowanego w ramach zadania publicznego: Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zlecanego ze środków PFRON– I edycja realizowanego we współpracy z Gminą Wrocław.

Cykl wystaw sztuki art brut i outsider art
współfinansowanego przez Gminę Wrocław w ramach zadania: Organizacja i prowadzenie projektu kulturalnego w 2014 roku, projekt plastyczny. Podczas podsumowania zaprezentowana zostanie wystawa POZA TABU, czynna od 25 listopada do końca roku.

POZA TABU to wystawa realizowana w ramach cyklu, inspirowana zebranymi doświadczeniami z pracy z grupą twórców związanych z Galerią ArtBrut. Tematem przewodnim będzie zagadnienie cielesności, przełamywanie tabu, interpretacje portretu za pomocą obiektów codziennego użytku oraz notowanie stanów emocjonalnych, codziennych czynności i myśli.

 

*

Zapraszamy na uroczyste podsumowanie działań realizowanych w 2014 roku przez Stowarzyszenie Świat Nadziei w ramach projektu :

Prowadzenie zajęć warsztatowych aktywizujących życiowo i społecznie dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i ze sprzężonymi zaburzeniami psychicznymi w 2014 roku”

finansowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego w ramach zadania publicznego „Ochrona i promocja zdrowia” (tryb 19a)

 

Piątek, 28 października 2014,

godzina 17.00

Galeria ArtBrut i Pracownia Aktywizacji Społecznej we Wrocławiu, ul. Ruska 46 A.

 

*

 

 

Wystawa „21”

Serdecznie zapraszamy na wernisaż wystawy „21” i spotkanie z artystami Teatru 21

21_zaproszenie_www

  • otwarcie wystawy: czwartek, 10 lipca 2014 r, o godzinie 17.00
    miejsce: Galeria ArtBrut, Wrocław, ul.Ruska 46a
  • spotkanie z twórcami Teatru 21: wtorek, 15 lipca 2014r., o godzinie 13.00
    miejsce: Galeria ArtBrut, Wrocław, ul.Ruska 46a

Teatr 21 z Warszawy po raz pierwszy gości w Galerii ArtBrut we Wrocławiu oraz na Brave Festival.

Na spotkaniu z artystami będziemy mieli wyjątkową okazję porozmawiać z reżyserką i założycielką teatru, Justyną Sobczyk, dramaturżką Justyną Lipko-Konieczną oraz aktorami Teatru 21.
Spotkanie jest wydarzeniem towarzyszącym Brave Festival,
na którym Teatr 21 zaprezentuje spektakl, pt. Statek miłości. Odcinek 1.

*

Galeria ArtBrut na 12 Przeglądzie Sztuki SURVIVAL: „Miasto – stan zapalny”

27 czerwca – 1 lipca 2014

Twórcy związani z Galerią ArtBrut zostali zaproszeni do tegorocznej edycji Przeglądu Sztuki Survival.

Myśl przewodnia tegorocznej edycji: „Miasto – stan zapalny” ma posłużyć artystom i kuratorom Przeglądu do rozpatrzenia problemu choroby i uzdrawiania, zarówno w odniesieniu do miasta, rozumianego jako żywy organizm, jak i do ludzkiego ciała. Zawartość merytoryczna 12. SURVIVALU odnosić się będzie do wątków dotyczących czynności i stanów życiowych (infekcja, wirus, medycyna, anatomia, rekonwalescencja, ciało i etyka, choroba, śmierć), jak i architektury i urbanistyki (entropia, ruina, rewitalizacja, konserwacja).
Na wystawę sztuk wizualnych składać będzie się blisko 70 realizacji artystycznych, wyłonionych przez głównych kuratorów Przeglądu w trybie konkursowym.

Otwarcie: 27 czerwca o godz. 19:00

Miejsce: dawny budynek Instytutu Farmacji Akademii Medycznej, ul. Grodzka 9, Wrocław

 ZAPRASZAMY
12-przeglad-sztuki-survival-wroclaw-plakat-2014-06-06

 

*

Wystawa „PIĘKNO W PAKIECIE X 3” 

Beznazwy-1

ZAPRASZAMY NA FINISAŻ I SPOTKANIE

2 lipca 2014r o godz.17:00 zapraszamy na finisaż prezentowanej obecnie w Galerii ArtBrut wystawy PIĘKNO W PAKIECIE X 3. Podczas finisażu odbędzie się spotkanie z kuratorką i szefową Galerii tak w Poznaniu – Małgorzatą Szaefer oraz prezentacja pt. PIEKNOX3 – opowieść poświęcona twórczości artystów outsider art związanych z Galerią tak .
Galeria ArtBrut i Pracownia Aktywizacji Społecznej ul. Ruska 46A.,

Wystawa to spotkanie trójki artystów, związanych z poznańską Galerią „tak”, których prace oscylują wokół wyobrażenia tzw. obiektu idealnego. obiekt idealny zaczerpnięty z kolorowych magazynów, przetworzony, stworzony na nowo a następnie zniszczony, oddaje pełne napięcia stany wewnętrzne artystów outsider art.
Konfrontacja ze światem zewnętrznym odbywa się za pomocą obrazu i tekstu, stanowiąc swoisty przykład odniesienia do kliszy kulturowych i ułudy „idealnego” współczesnego świata”

Wystawa PIĘKNO W PAKIECIE X 3 jest kolejną wariacją na temat pojęcia piękna w art brut/outsider art i relacji światów insider/outsider art. W 2012 roku, w Galerii „tak”, miała miejsce pierwsza odsłona PIĘKNA W PAKIECIE. Obecna wrocławska wystawa w Galerii ArtBrut pokazywana jest synergicznie wraz z wystawą PIĘKNO W PAKIECIE //2 w Galerii „tak” w Poznaniu.

Wystawa realizowana jest w ramach zadania publicznego pn. „Cykl wystaw sztuki artbrut i outsider art.” współfinansowanego przez Gminę Wrocław, w 2014 roku.

*

Noc Muzeów w Galerii ArtBrut

Noc_Muzeow_Wroclaw_2014

 Podczas wrocławskiej Nocy Muzeów 2014 zapraszamy na otwarcie wystawy :

//PIĘKNO PAKIECIEX3//

Justyna Matysiak, Iwona MyseraMikołaj Ławniczak

sobota 17.05.2014, godz.18

*

plakat-akademia-druku

W ramach projektu „Wrażliwi na młody talent” Klub Kiwanis Wratislavia zorganizował koncert na rzecz naszego stowarzyszenia i twórców Galerii ArtBrut

KONCERT ODBĘDZIE SIĘ
W SOBOTĘ, 10 MAJA 2014 ROKU O GODZ. 18.00
W SALI TEATRALNEJ AKADEMII MUZYCZNEJ IM. KAROLA LIPIŃSKIEGO
WE WROCŁAWIU
PL. JANA PAWŁA II 2 ( stary budynek, III p.)
Z RECITALEM CHOPINOWSKIM
WYSTĄPI : GRACJAN SZYMCZAK
Po koncercie można będzie kupić dzieła sztuki ofiarowane Klubowi Kiwanis Wratislavia przez znakomitych artystów wrocławskich. Na zakończenie przewidziany jest poczęstunek.

Serdecznie Zapraszamy.

 

 

 

*

Zaproszenie na wernisaż Macieja Tryniszewskiego – „Życie jak film”

Galeria ArtBrut zaprasza na otwarcie wystawy Macieja Tryniszewskiego – Życie jak film.
Otwarcie wystawy:
15.04.2014, wtorek – godzina 17:30
Galeria ArtBrut, Wrocław, ul.Ruska 46a

zaproszenie_internet_1

Projekt realizowany jest w ramach zadania publicznego pn. „Cykl wystaw sztuki artbrut i outsider art.” współfinansowanego przez Gminę Wrocław, 2014 roku.

*

 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA SPOTKANIA I WYDARZENIA

> czwartek 27 marzec 2014 , godz 16

Zapraszamy  na  „Martyniczki” czyli bułgarskie powitanie wiosny – spotkanie warsztatowe poprowadzi Dimczo Angełow,  założyciel i przewodniczący Wrocławskiego  Towarzystwa Przyjaciół Bułgarii ,  wokalista i gitarzysta bułgarskiego zespołu Balkan Folk Acoustic.

Galeria ArtBrut i Pracownia Aktywizacji Społecznej / siedziba Stowarzyszenia Świat Nadziei , ul. Ruska 46a Wrocław

 

 

> czwartek 20 marzec 2014 , godz 16

Zapraszamy  na spotkanie z dziennikarką i fotografką Magdą Podsiadły,  o kulturze i podróżach Afrykańskich

Galeria ArtBrut i Pracownia Aktywizacji Społecznej / siedziba Stowarzyszenia Świat Nadziei , ul. Ruska 46a Wrocław

 

> wtorek 06 luty 2014 , godz 19.00

Zapraszamy  na promocję 30 numeru Pisma Artystycznego Rita Baum.

Redakcja Rity Baum , ul. Ruska 46a 3 piętro pokój 12

Promocji towarzyszyć będzie wernisaż prac twórców związanych z Galerią ArtBrut, które także zamieszczone zostały w ostatnim numerze Rity Baum.

Prace powstały podczas warsztatu „Zrób sobie Ritę” zorganizowanego przez  Pismo Rita Baum w Galerii ArtBrut z okazji 15-lecia pisma. Warsztaty prowadzone były przez performera i malarza Darka Orwata,

Podczas wernisażu odbędzie się spotkanie z twórcami z Galerii Art Brut .

Będzie można nabyć numer lub otrzymać egzemplarz autorski.

*

> piątek 07 luty 2014 , godz. 18.00

Wspólnie z Galerią  Entropia zapraszamy na wernisaż wystawy Jacka Zachodnego „Elektryka Duszy”

Galeria Entropia , ul. Rzeźnicza 4, Wrocław

Artysta od lat przyjaźni się i współpracuje ze Stowarzyszeniem Świat Nadziei , jest  koordynatorem artystycznym działań Galerii ArtBrut

*

> sobota 06 luty 2014 godz. 17.00

Zapraszamy na Zabawę Karnawałową.

Zapraszamy wszystkich członków i przyjaciół stowarzyszenia i Galerii ArtBrut na wspaniałą zabawę z profesjonalnym wodzirejem i świetną muzyką. Stroje karnawałowe i małe co nieco na poczęstunek mile widziane.  /składka 10 zł /

Galeria ArtBrut i Pracownia Aktywizacji Społecznej / siedziba Stowarzyszenia Świat Nadziei , ul. Ruska 46a Wrocław

***

 

06 zaproszenie ostatnie 520

Uroczyste podsumowanie projektów realizowanych w 2013 r.

Uroczyste podsumowanie projektów realizowanych w 2013 roku odbyło się we wtorek 10 grudnia 2013r o godzina 17.00

w Galerii ArtBrut we Wrocławiu i Pracownia Aktywizacji Społecznej , ul.Ruska 46 A we Wrocławiu ,przy siedzibie Stowarzyszenia Świat Nadziei.

W trakcie uroczystości zaprezentowana została wystawa prac artystycznych oraz dokumentacje działań zrealizowanych w ramach :

>Projektu „Sztuka Aktywności – 2013” realizowany we współpracy z GMINĄ WROCŁAW
współfinansowany w ramach zadania: REHABILITACJA  ZAWODOWA  I  SPOŁECZNA  OSÓB  NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZLECANEGO  ZE  ŚRODKÓW  PFRON –I EDYCJA

>Projektu  „Organizowanie i prowadzenie warsztatów aktywizujących zawodowo i społecznie dla osób z niepełnosprawnością umysłową” współfinansowanego ze środków PFRON w 2013, przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego w ramach kampanii pn. ” Nie ma barier. Dolny Śląsk” .

>Projektu systemowego  „Wrocław Miastem Aktywnych” Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

*

15 Urodziny Rity Baum!

Stowarzyszenie Świat Nadziei i Galeria ArtBrut biorą udział  w ramach urodzin Rity Baum, która kończy w tym roku 15 lat.
Z tej okazji w siedzibie Pracowni i Galerii ArtBrut odbędą się:

W dniu 15.11.2013
Godz. 12.00-16.00 – warsztaty plastyczne: Zrób sobie Ritę

Podczas warsztatów plastycznych ze starych archiwalnych numerów gazet i czasopism powstaną jedyne w swoim rodzaju niepowtarzalne numery „Rity Baum”. W warsztatach wezmą udział zaproszone dzieci oraz niepełnosprawni twórcy związani z Pracownią i Galerią.

Prowadzenie: Dariusz Orwat

Godz. 18.00  – „Do wody” – Czytanie w ciemności

Spektakl warsztatowy z udziałem młodzieży niedowidzącej i niewidzącej z Ośrodka przy ul. Kamiennogórskiej we Wrocławiu. Udział w przedstawieniu bierze sześcioro uczniów placówki.

W ciemności opowiedzą tragikomiczną historię zainspirowaną Lordem Jimem Josepha Conrada.

Reżyseria: Marcin Czerwiński

Serdecznie zapraszamy! Galeria i Pracownia ArtBrut –  ul. Ruska 46a, sala Stowarzyszenia Świat Nadziei (na parterze)

Więcej informacji na stronie: http://ritabaum.pl/post/66455736887/rita-baum-fest

*

Serdecznie zapraszamy na wystawę fotografii Katarzyny Martynowskiej pt. „ŚWIAT, LUDZIE, MUZYKA”,

Wystawa realizowana jest  w ramach Dni Solidarności z Osobami z Doświadczeniem Choroby Psychicznej.

Otwarcie wystawy 18 września 2013 o godzinie 17.30

Galeria ArtBrut we Wrocławiu, ul. Ruska 46 A

swiat-ludzie-muzyka-katarzyna-martynowska
swiat-ludzie-muzyka-wystawa

*

NGOENGA SCHOOL

 

 

 

 

*

ZAPRASZAMY NA NOC MUZEÓW W GALERII ARTBRUT

godz. 18.00-23.00

W ramach Nocy Muzeów prezentowana będzie wystawa O OGÓLE. FALE WSZĘDZIE 2 , zobaczyć będzie można również kolekcję prac i dokumentację działań Galerii ArtBrut i Stowarzyszenia, a także spotkać się z twórcami związanymiz Pracownią i Galerią.

                                      *

2012-04-12-wro                                                                                               http://wro2013.wrocenter.pl/site/pl/

Galeria ArtBrut na  Biennale Sztuki Mediów WRO 2013

Serdecznie zapraszamy na wystawę O OGÓLE. FALE WSZĘDZIE 2.

fotografia, wideo, tekst, dźwięk

Nowa odsłona wystawy zrealizowanej wspólnie przez Centrum Sztuki WRO i Stowarzyszenie Świat Nadziei i przygotowanej przez zespół studentów ostatniego roku mediacji sztuki wrocławskiej ASP.
Po miesięcznej ekspozycji w Atelier WRO specjalnie zaaranżowana i wzbogacona o nowe prace wystawa będzie prezentowana w przestrzeniach Galerii Art Brut w ramach programu towarzyszącego wydarzeniom otwarcia 15. Biennale Sztuki Mediów WRO 2013 Pioneering Values.

Artyści:

Marcin Guźla | Agnieszka Kołodziejczyk | Bartek Runiewski | Wanda Sidorowicz | Mateusz Tatarczyk | Maciej Tryniszewski | Kazimierz Tryniszewski | Elwira Zacharska

Fotograficzne i audiowizualne dokumentacje twórczych działań, zapisy koncertów, wystaw, warsztatów, wycieczek, topografie prywatnej przestrzeni, wydobycie estetycznego potencjału rzeczywistości, rejestracje mikrozmian, zasada przypadku i konsekwentne powtórzenia twórczych zabiegów. Codzienność nie może obyć się bez sztuki, a sztuka jest częścią codzienności.
Fragment tekstu o wystawie: Agnieszka Kubicka-Dzieduszycka

Zespół kuratorski: Krzysztof Bryła, Adam Kopiec, Żaneta Kruszelnicka, Monika Radke, Aleksandra Wach, Kamila Wolszczak

Opieka kuratorska: Agnieszka Kubicka-Dzieduszycka, Jacek Zachodny

Organizacja: Centrum Sztuki WRO, Stowarzyszenie Świat Nadziei

Współpraca: Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu

Wystawa czynna od 8 maja do 9 czerwca 2013

*

zaproszenie_mailing

                  

          Serdecznie zapraszamy na spotkanie panelowe,

          które odbędzie się 25 marca 2013 r. o godz. 14.00

          w Przedstawicielstwie Regionalnym

          Komisji Europejskiej w Polsce, ul. Widok 10, Wrocław

 Projekt realizowany w ramach Europejskiego Roku Obywateli 2013 przez Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej w Polsce we współpracy z Galerią ArtBrut i Pracownią Aktywizacji Społecznej prowadzoną przez Stowarzyszenie Świat Nadziei we Wrocławiu obejmuje:

– cykl spotkań warsztatowych w Galerii i Pracowni ArtBrut,

– panel dyskusyjny w Przedstawicielstwie Regionalnym Komisji Europejskiej w Polsce.

Panelowi towarzyszyć będzie wystawa prac artystycznych twórców związanych z Galerią i Pracownią ArtBrut.

PROGRAM PANELU, godz. 14.00 – 16.00:

 

Powitanie uczestników

Słowo wstępne o Europejskim Roku Obywateli 2013, Magdalena Żelazny-Stokłosa,

Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej w Polsce

Wystąpienie dr. Macieja Lisa, Pełnomocnika Terenowego Rzecznika Praw Obywatelskich

Prezentacja artystyczna, przygotowana przez uczestników warsztatów,

twórców związanych z Galerią i Pracownią ArtBrut

Prezentacja wystawy twórców związanych z Galerią ArtBrut (w holu budynku Komisji Europejskiej)

oraz poczęstunek przygotowany przez uczniów szkoły zawodowej

przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 11

Panel dyskusyjny na temat praw przysługujących nam,

jako obywatelom Unii Europejskiej i ich realizacji w Polsce

Moderator panelu:

Agata Saraczyńska, dziennikarka, uczestniczka warsztatów

 

Paneliści:

 

uczestnicy warsztatów:

Agnieszka Chojnacka, terapeutka, Galeria i Pracownia ArtBrut

Julita Gielzak, grafik projektant

Agnieszka Kubicka-Dzieduszycka, kurator sztuki, Centrum Szutki WRO

Jacek Zachodny, twórca multimedialny

twórcy związani z Galerią i Pracownią ArtBrut

 

mec. Katarzyna Sobańska-Laskowska, Biuro Pełnomocnika Terenowego RPO

Jarosław Maroszek, dyrektor Departamentu Polityki Zdrowotnej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego

 

Goście honorowi:

 

dr Elżbieta Chromiec, kulturoznawca, badacz relacji międzykulturowych, Dolnośląska Szkoła Wyższa

Anna Józefiak-Materna, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

dr Irena Sidorowicz, lekarz psychiatra, ordynator w Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego

Władysław Sidorowicz, lekarz psychiatra, senator RP VI i VII kadencji

Więcej informacji:

ec.europa.eu/polska/wroclaw

swiatnadziei.org

 

                                         

*

                   Eryk1

Galeria ArtBrut (Laboratorium Outsider Art ESK 2016)

zaprasza na wystawę

Eryka ŻyburtowiczaKOMIKS

Wernisaż: czwartek, 14.03.2013 godzina 17.

Wrocław, ul.Ruska 46 A

                                                                                   

*

                                               581837_498003796924666_2091577624_n[1]      

Serdecznie zapraszamy na wystawę O OGÓLE. FALE WSZĘDZIE = fotografia, wideo, tekst, dźwięk ,
która powstała we współpracy Centrum Sztuki WRO z twórcami związanymi z  Galerią ArtBrut.

Wernisaż: piątek, 8.03.2013, 17:00
Atelier WRO ul.Kuźnicza 29a (II piętro)
Wystawa czynna do 21.03.2013 w godzinach 13:00-17:00 we wtorki, środy i czwartki.
W późniejszym terminie po umówieniu telefonicznym +48 71 343 32 40.
Zakończenie wystawy 4.04.2013

*

WARTO-FB

Galeria ArtBrut laureatem Nagrody WARTO 2013r !

Dziękujemy wszystkim, którzy wierzyli w naszą ideę

wspierali i wspierają działalność naszej galerii i pracowni.

*

Serdecznie zapraszamy

Na uroczyste podsumowanie działań realizowanych przez Stowarzyszenie Świat Nadziei

w Galerii ArtBrut i Pracowni Aktywizacji Społecznej w 2012 roku

 

W czwartek 13 grudnia 2012 roku

o godzinie 17:30

Galeria ArtBrut i Pracownia Aktywizacji Społecznej, Wrocław, ul. Ruska 46 A

 

W ramach podsumowania zaprezentowane zostaną działania i prace młodzieży zrealizowane w ramach:

projektu „SZTUKA  AKTYWNOŚCI 2012 – prowadzenie grupowych zajęć aktywizacji społecznej dla osób niepełnosprawnych umysłowo z terenu Wrocławia”.

Projekt współfinansowany w ramach zadania  „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” zlecana ze środków PFRON – I edycja , Urząd Miejski Wrocławia

oraz

projektu „Zorganizowanie i prowadzenie zajęć edukacyjno – terapeutycznych w zakresie szeroko rozumianej aktywizacji i integracji społecznej młodzieży z niepełnosprawnością umysłową oraz  sprzężonymi zaburzeniami psychicznymi z pięciu powiatów Dolnego Śląska”.

Projekt współfinansowany z środków PFRON w ramach  kampanii Województwa Dolnośląskiego „Nie ma barier. Dolny Śląsk.”

Podczas podsumowania odbędzie się również prezentacja albumu „Rodzina Kobiet” zrealizowanego w ramach projektu „Galeria Pokoleń”, który powstał dzięki partnerstwu  pomiędzy Stowarzyszeniem Kultury Teatralnej Pieśń Kozła – organizatora Brave Festival, a Stowarzyszeniem Świat Nadziei – wydawcą albumu Rodzina Kobiet.  Sesja zdjęciowa Galerii Pokoleń towarzyszyła Forum Kobiet odbywającemu się podczas 8. edycji Brave Festival, 2-7 lipca 2012 r., zatytułowanej „Wtajemniczenia kobiet”.

„Galeria Pokoleń” oraz album zostały zrealizowane w ramach Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej, dzięki wsparciu Przedstawicielstwa Regionalnego Komisji Europejskiej we Wrocławiu.

 

 *

 

PINK  PIKNIK  2012

Więcej informacji na temat PINK PIKNIKU dowiesz klikając plakat poniżej.

 

*

Noc Muzeów w Galerii ArtBrut

19 maja 2012r, sobota godz 17.00

 *

JUBILO

W POSZUKIWANIU JĘZYKA RADOŚCI

 

Serdecznie Zapraszamy na uroczyste podsumowanie projektu edukacyjno-społecznego

JUBILO

W POSZUKIWANIU JĘZYKA RADOŚCI

WYSTAWA ZDJĘĆ, POKAZ FILMÓW DOKUMENTUJĄCYCH PROJEKT, OTWARTE PREZENTACJE PRACY AKTORÓW Z UCZESTNIKAMI PROJEKTU: 

PODOPIECZNYMI STOWARZYSZENIA ŚWIAT NADZIEI

ORAZ

PODOPIECZNYMI STOWARZYSZENIA ROMÓW „ROMANI BACHT” I POLSKIEGO TOWARZYSTWA DYSLEKSJI

sobota  12 maja 2012, godz. 17.00

Teatr Pieśń Kozła, ul. Purkyniego 1

WSTĘP WOLNY

/Rezerwacja miejsc: rezerwacje@piesnkozla.pl, tel. (71) 342 71 10/

Wystawa dokumentacji działań projektowych  prezentowana będzie

do końca  maja 2012

w Galerii Art-Brut przy siedzibie Stowarzyszenia Świat Nadziei,  

ul. Ruska 46 A we Wrocławiu

 
Warsztaty teatralne i fotograficzne z grupą młodzieży z niepełnosprawnością umysłową, podopiecznych Stowarzyszenia Świat Nadziei  oraz prezentacja wystawy dokumentującej te działania, zrealizowane zostały dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.