Działania i Projekty

GALERIA  ART BRUT  I  PRACOWNIA  AKTYWIZACJI  SPOŁECZNO- KULTURALNEJ

Galeria i Pracownia ArtBrut  prowadzona jest we Wrocławiu przez Stowarzyszenie Świat Nadziei od początku 2009 roku. Jej zadaniem jest prezentowanie i aktywne promowanie sztuki i twórczości osób z niepełnosprawnością umysłową i z zaburzeniami psychicznymi, integracja społeczna oraz poszukiwanie nowych form wsparcia dla twórców niepełnosprawnych. Galeria i Pracownia ArtBrut przygotowała dotąd blisko 50 zbiorowych i indywidualnych wystaw i prezentacji sztuki art brut i outsider art, stworzyła własną kolekcję, posiada bogatą dokumentację działań.

W 2013 roku Galeria i Pracownia ArtBrut otrzymała za swoją działalność nagrodę kulturalną WARTO Gazety Wyborczej, w kategorii sztuki wizualne. Wcześniej była dwukrotnie nominowana.

Projekty Pracowni i Galerii włączone zostały do aplikacji i programu Europejskiej Stolicy Kultury 2016.

> PROWADZENIE GALERII ARTBRUT I PRACOWNI AKTYWIZACJI SPOŁECZNO-KULTURALNEJ DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ I ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W LATACH 2019-2021
Zadanie finansowane przez Gminę Wrocław /www.wroclaw.pl/

W ramach kolejnej trzyletniej edycji zadania Galeria ArtBrut i Pracownia Aktywizacji Społeczno-Kulturalnej prowadzona jest przez Stowarzyszenie Świat Nadziei przy ul. Ruskiej 46a  we Wrocławiu, od stycznia 2019 roku do grudnia 2021 roku. Zadanie polega na organizacji i prowadzeniu w przestrzeni Galerii i Pracownią wystaw sztuki art brut i outsider art, działań kuturalno-edukacyjnych oraz zajęć twórczych i aktywizacji społecznej dla twórców z niepełnosprawnością umysłową i zaburzeniami psychicznymi przy współudziale osób ze świata kultury i sztuki m.in. artystów, dziennikarzy, literatów.
Galeria i Pracownia funkcjonuje od poniedziałku do piątku, 5 razy w tygodniu przez 3 godziny dziennie, według następującego tygodniowego grafiku:

  • Poniedziałek – dzień zamknięty dla zwiedzających (prace organizacyjno-koordynacyjne) 
  • Wtorek,  godz. 15:00-18:00 – prezentacja wystaw/zajęcia dla rezydentów
  • Środa, godz. 13:00-16:00 – prezentacja wystaw
  • Czwartek, godz. 15:00-18:00 – prezentacja wystaw/zajęcia dla rezydentów
  • Piątek, godz. 14:00-17:00 – prezentacja wystaw/zajęcia dla rezydentów

Więcej informacji o Galerii i Pracowni znajduje się w podstronach. Zapraszamy również na stronę internetową Galerii i Pracowni Art Brut:  www.artbrut.com.pl i FB Pracowni i Galerii

 

Wrocłąw Miasto Spotkań